Spielregeln

Postanowienia ogólne

§1
1. TourismTome.com zwany dalej "portalem" jest stroną społecznością o tematyce turystycznej i powstał z myślą o wszystkich, którzy pasjonują się podróżowaniem. Jest również miejscem do zamieszczania zdjęć i filmów z podroży, prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wymiany noclegów pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami. TourismTome.com to również miejsce w którym będziemy starali się zebrać jak największą bazę hotelowo-noclegową z całego świata, gdzie zarejestrowani użytkownicy będą mogli pozostawić swoje opinie na temat tych miejsc. Ich przedmiotem może być tylko i wyłącznie prawo i jemu pochodne dziedziny.

§2
1. TourismTome.com jest miedzy innymi miejscem wymiany adresów pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami i promuje goszczenie się wzajemne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe w wyniku tego zobowiązania lub szkody powstałe w skutek odwiedzin lub innych czynności uczestników portal. TourismTome.com jest jedynie platformą dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć.

§3
1. Za prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania TourisTome.com nie ponosi odpowiedzialności. Wyrażane opinie nie powinny być wulgarne i obrażające innych. Takowe będą usuwane a osoby je publikujące muszą liczyć się z konsekwencjami wobec nich ze strony założycieli danego forum, łącznie z usunięciem z listy forumowiczów. 2. Założyciel forum ma prawo do stworzenia własnego regulaminu, ten jednak nie może być sprzeczny z regulaminem portalu TourismTome.com. W przypadku naruszania któregoś z punktów regulaminu portalu w regulaminie forum, obowiązujący będzie niniejszy regulamin.

§4
1. Pojęcia i ich znaczenie: a. Administrator - osoba zarządzająca stroną i czuwająca nad jej właściwym funkcjonowaniem,
b. Moderatora - osoba zarządzająca forum prze siebie stworzonym i odpowiadająca za jego właściwe funkcjonowanie. Moderator nie ponosi odpowiedzialności za opinie i posty użytkowników zarejestrowanych na danym forum, jednakże posiada prawa wymienione w §3
c. Awatar/Portret - niewielki obrazek określający użytkownika, forum, album etc.
d. IP, adres IP - liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.
e. Post - informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum lub też na stronie - komentarz przez użytkownika.

§5
1. Korzystanie z portalu przez użytkowników prywatnych jest bezpłatne.
2. Korzystanie przez instytucje, hotele, noclegownie, regiony itp. ze strony w sposób promujący - reklamujący daną instytucje jest płatny. Warunki te dostępne są na stronie rejestracji http://pl.tourismtome.com/page,register_hotel.

§6
Publikować posty na stronie w formie komentarzy na forum lub przy zdjęciach, filmach, hotelach itp. może każdy zarejestrowany użytkownik posiadający konto.

§7
Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści. Zobowiązani są jednocześnie do ich nadzorowania.

§8
Zabronione jest umieszczanie na forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjaś własność prywatną bądź intelektualną, narażające na jakiekolwiek szkody osoby trzecie.

§9
Złamanie zasady §8 łączy się z bezpośrednim, natychmiastowym i trwałym usunięciem z listy użytkowników wraz z powiadomieniem organów ścigania o zaistniałym przestępstwie, jeżeli jest to konieczne. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.

§10
Administratorzy i moderatorzy forum maja prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku, w każdej chwili jeżeli uznają to za stosowne.

§11
Wszystkie informacje, zdjęcia, filmy, posty itp. zamieszczane przez użytkowników będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą udostępniane bez zgody autora osobom trzecim z zastrzeżeniem §9.

§12
TourismTome.com dokłada wszelkich starań do bezpieczeństwa portalu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników, zdjęć, filmów, postów bądź też innych informacji publikowanych przez zarejestrowanych użytkowników.

§13
Temat, którego tematyka nie odpowiada działowi, w którym został opublikowany, może zostać wykasowany lub przeniesiony do innego odpowiadającego mu działu - decyzja moderatora.

§14
Zabronione jest spamowanie forum, a w szczególności promowanie innych stron. O tym czy dana wypowiedź jest spamem decydują Administratorzy i Moderatorzy.


Nazwy użytkownika (nicki)

§15
Nazwa użytkownika zwana dalej "loginem" powinna zawierać od 4 do 12 znaków. Nie może zawierać żadnych wulgaryzmów, zabronione jest również jako loginu podawania imienia i nazwiska znanych osób, czy też zastrzeżonych nazw.

§16
Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www.

§17
Zastosowanie do nazw użytkowników maja również przepisy §8 i §9.


Podpisy (sygnatury)

§18
Zastosowanie do podpisów maja przepisy §8 i §9.

§18a
Umieszczanie w podpisach linków do innych stron oraz reklam wymaga zgody Administratora. W tym celu należy skontaktować się z nim poprzez formularz kontaktowy na stronie. Nie stosowanie się do tego wymogu będzie się wiązało z otrzymaniem ostrzeżenia, a w ostateczności zablokowaniem konta w portalu.


Awatary

§20
Dopuszczalne są jedynie pliki *.jpg.

§22
Zastosowanie do Awatarów maja również przepisy §8 i §9.


Postanowienia końcowe

§23
Portal wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez użytkownika i służą jedynie ułatwieniu korzystania z portalu. Adres e-mail jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych przez użytkownika informacji oraz hasła.

§24
Każda osoba może posiadać tylko jedno konto na portal. Złamanie tej zasady grozi usunięciem wszystkich kont i całkowitym zablokowaniem dostępu do forum.

§25
Zaznajomienie się z niniejszym regulaminem jest konieczne aby móc się zarejestrować i korzystać z forum.

§26
Wszelkie inne sytuacje powstałe nie będące opisane i zamieszczone w niniejszym regulaminie, a będące w jakiś sposób związane z portalem będą rozstrzygane zgodnie z prawem RP.